× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

R.Sz.S.

Szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Szpitalny oddział ratunkowy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

  • Anestezjologia i intensywna terapia
  • Chirurgia ogólna
  • Choroby wewnętrzne
  • Medycyna ratunkowa
  • Neurologia
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Kardiologia


Adres

48-361 51 00
Tochtermana 1
26-610 Radom

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1